GEOMAP s. r. o.
Borekova 54
821 06 Bratislava


O firme Ponuka služieb Kontakt Fotogaléria

Predstavenie firmy

Firma GEOMAP s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od prelomu rokov 2002 a 2003. Vznikla odčlenením geodetického strediska vtedajšej firmy PEER a RICHTER s. r. o.

V nových podmienkach sme nadviazali na predchádzajúce odborné znalosti a spoločné skúsenosti z dlhoročnej vzájomnej spolupráce.

V súčasnosti ponúkame malým aj veľkým odberateľom širokú paletu geodetických prác s využitím najmodernejšej meračskej, výpočtovej a zobrazovacej techniky.

Identifikačné údaje

  • Pracovisko: GEOMAP s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava 214
  • Tel: 02/45 640 127, 02/45 640 129
  • Fax: 02/45 640 128
  • E-mail: geomap@stonline.sk
  • IČO: 35 850 566
  • IČ DPH: SK2020216869
  • Bankové spojenie: Tatra Banka 2625705376/1100
  • Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vložka č. 28059/B.

GEOMAP s. r. o. | geodetické práce | Borekova 54, 821 06 Bratislava | Design by MB | © 2009